Lietošanas noteikumi

Ievads

Lietojot šo mājaslapu, Jūs atzīstat un piekrītat visiem ar šo mājaslapu izvirzītajiem lietošanas noteikumiem. Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot šo mājaslapu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un atzīstat tās par spēkā esošām.
Lūdzam pirms šīs mājaslapas lietošanas iepazīties ar šīs mājaslapas lietošanas noteikumu redakciju.

Lietošanas ierobežojumi

Jūs šo mājaslapu varat izmantot tikai un vienīgi vajadzībām, kas ir atļautas no šīs mājaslapas īpašnieku puses. Bez iepriekšējas ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat izmantot šīs mājaslapas informāciju šajos noteikumos neparedzētos gadījumos, piemēram, izvietot vai atļaujot izvietot trešajai personai šajā mājaslapā iekļautos tekstus, grafikus, logotipus vai jebkāda cita veida informāciju komerciālos nolūkos.

Jūs piekrītat sadarboties ar ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" aizdomīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršanā saistībā ar šīs mājaslapas informācijas izplatīšanu vai bojāšanu.

Īpašumtiesības

Šīs mājaslapas saturs pieder ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns". Minētais saturs un jebkuras citas izcelsmes saturs citās interneta vietnēs, kas ir ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" īpašums, nedrīkst būt pārpublicēts, kopēts, izdalīts, augšupielādēts, nosūtīts vai pārsūtīts bez iepriekšējas ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" pilnvarotas personas rakstiskas piekrišanas. Izņēmums - šajā mājaslapā atrodamās informācijas drukāšana personīgām vajadzībām.

Jebkāda šajā mājaslapā izvietotā informācija ir domāta vienīgi katra tās apmeklētāja personīgām vajadzībām. Jebkādas darbības, kas saistītas ar šajā mājaslapā atrodamās informācijas izmainīšanu no šīs mājaslapas lietotāja puses, pārkāpj ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" intelektuālās īpašumtiesības un var tikt klasificētas kā kaitējums ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns".

Drošība

Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt šīs mājaslapas darbību un tajā atrodamo datu drošību. Ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis augstāk minētos noteikumus, ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" patur tiesības ziņot par Jums un Jūsu veiktajām darbībām, kā arī nodot Jūsu datus sistēmas administrācijām citās interneta vietnēs, lai palīdzētu tām risināt ar drošību saistītos incidentus. ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns" patur tiesības izmeklēt visus ar mājaslapas drošību saistītos gadījumus un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgām instancēm.

Atsauksmju ētikas kodekss

1. Atsauksmēs, komentāros un rakstos norādiet tikai faktus un apgalvojums, par kuru patiesumu esat personīgi pārliecinājušies. Ja Jūsu informācija uzskatāma par pieņēmumu, baumām, tā arī norādiet. Ja ir pamats aizdomām, ka kaut kas no publicētā varētu neatbilst patiesībai, miniet to savā materiālā.

2. Jebkadas informācijas izvietošana, kurā minēta citu zīmolu reklāma, tiks rūpīgi izvērtēta. Ja tiks konstatēts spamošanas mēģinājums, tad šādas informācija netiks publicēta un tās sniedzējs tiks bloķēts uz visiem laikiem.

3. Ievietojiet saites (atsauces) uz Jūsu aprakstītajiem citu autoru materiāliem, kas jau iepriekš tikuši publicēti internetā. Šāda rīcība ļaus lasītājiem pašiem spriest par precizitāti un izpratni saistībā ar jūsu publikācijām. Lasītāji ir pelnījuši iegūt pēc iespējas plašāku pieeju faktiem, un tas viņus padara par aktīviem informācijas patērētājiem.

4. Veiciet dezinformācijas labojumus. Konstatējot, ka esat atsaucies uz kādu patiesībai neatbilstošu informācijas avotu, veiciet attiecīgus precizējumus, izmantojot uzticamāku informācijas avotu. Pilnīgas dezinformācijas gadījumā, Jūs varat lūgt adminstratoru to dzēst.

5. Rakstiet savus materiālus un komentārus ar tādu domu, it kā tos nebūtu iespējams labot.
Ar pārliecinošu attieksmi rakstīti materiāli, kuros nav jāveic labojumi, palielina ticamību.

6. Atklājiet jebkādu iespējamo savu interešu konfliktu.
Lielākā daļa blogu veidotāju ir diezgan atklāti attiecībā uz savām darba un profesionālajām interesēm. Tā kā blogu lasītāju auditorija pamatā balstās uz uzticību, paša bloga veidotāja norāde uz iespējamo savu interešu konfliktu ir viņu pašu labā.

7. Norādiet, ja esat izmantojis apšaubāmus vai tendenciozus informācijas avotus.
Apšaubāmu vai tendenciozu informācijas avotu izmantošanas gadījumā bloga veidotāja pienākums ir skaidri norādīt uz šādu avotu, jo īpaši pretrunīgi vērtētu jautājumu aprakstos.

Papildus informācija

Šie lietošanas noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši LR likumdošanai, neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un ZAB "Bērziņš, Marga un Vīnkalns", kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem.

Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta.

Šie lietošanas noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem.

Jautājumu forma

E-pasts:
Teksts:

Kontakti

Zvērinātu advokātu birojs
"Bērziņš, Marga un Vīnkalns"

Adrese: Vīlandes iela 5-11, Rīga, LV-1010

Epasts: birojs@bmvadvokati.lv

Tālr.: +371 67324616

Fakss: +371 67324616