Ainārs Vīnkalns

Zvērināts advokāts Ainārs Vīnkalns 1994. gadā ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot augstāko izglītību Tiesību zinātnēs. Tajā pašā 1994. gadā Ainārs Vīnkalns tiek uzņemts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Praktisko darbību advokatūrā Ainārs Vīnkalns uzsāk kā zvērināta advokāta palīgs vairākos pazīstamos advokātu birojos: ZAB "Sikora un Partneri", ZAB "Zvērināta advokāta A. Vīnkalna birojs", ZAB "Pomerancis un Kreics".

1999. gadā Ainārs Vīnkalns nokārto zvērināta advokāta eksāmenu, nodod zvērestu Latvijas Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājam un kopā ar kolēģiem Aivaru Bērziņu un Alvi Margu 1999. gada 28. decembrī izveido zvērinātu advokātu biroju "Bērziņš, Marga un Vīnkalns". Par biroja stabilitāti liecina tas, ka visā tā pastāvēšanas laikā birojā nav mainījies tā dibinātāju sastāvs un atrašanās vieta.

Paralēli zvērināta advokāta pienākumu veikšanai Ainārs Vīnkalns 2003. gada 13. janvārī ir ieguvis maksātnespējas administratora sertifikātu. Ainārs Vīnkalns ir pildījis sertificēta administratora pienākumus vairāk kā 100 uzņēmumu maksātnespējas procesos, tajā skaitā aptuveni 1/4 daļā uzņēmumos ar aktīviem virs 1'000'000,- LVL. Aināram Vīnkalnam ir izdevies maksātnespējas procesā piemērot sanācijas iespēju, veiksmīgi atjaunojot uzņēmuma maksātspēju. Zvērināts advokāts Ainārs Vīnkalns aktīvi darbojas arī fizisko personu maksātnespējas jomā gan kā sertificēts fizisko personu maksātnespējas procesa administrators, gan konsultējot un sniedzot visa veida palīdzību personām, kuras saskaras ar maksātnespējas procesu.

Papildus zvērināta advokāta un sertificēta maksātnespējas administratora pienākumu pildīšanai, Ainārs Vīnkalns ir aktīvs Rīgas Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis. Ar Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētāja lēmumu Aināram Vīnkalnam ir piešķirts Rīgas šķīrējtiesas goda tiesneša nosaukums.

 

Darbības jomas:

  • pārstāvība tiesās civillietās un administratīvajās lietās;
  • aizstāvība krimināllietās, cietušo pārstāvība krimināllietās;
  • aizstāvības vai pārstāvības nodrošināšana pirmstiesas kriminālprocesā, piedaloties pie izmeklēšanas darbībām;
  • visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā apkalpošana;
  • komerctiesības, uzņēmumu apvienošana un sadalīšana;
  • būvniecības tiesības;
  • banku un finanšu tiesības;
  • apdrošināšanas tiesības;
  • darba tiesības;
  • cilvēktiesības.

Jautājumu forma

E-pasts:
Teksts:

Kontakti

Zvērinātu advokātu birojs
"Bērziņš, Marga un Vīnkalns"

Adrese: Vīlandes iela 5-11, Rīga, LV-1010

Epasts: birojs@bmvadvokati.lv

Tālr.: +371 67324616

Fakss: +371 67324616